Digital Marketing thời 4.0

Digital Marketing thời 4.0

Project Description

Sự thay đổi nhanh chóng của khoa học công nghệ đã tạo ra những giải pháp tuyệt vời đưa doanh nghiệp đến gần hơn với khách hàng. Nắm bắt được vấn đề này, công ty TNHH Hạ Long Pacific đã nghiên cứu và phát triển bộ phận Marketing mạnh mẽ phát triển cho doanh nghiệp và hỗ trợ các doanh nghiệp khác cùng tiến đến tiếp thị 4.0.


Project Details