Du thuyền 5 sao President

Du thuyền 5 sao President


Project Description

Là du thuyền duy nhất trên Vịnh Hạ Long có phòng tổng thống, President cũng tự hào là du thuyền lớn nhất trên Vịnh vào thời điểm hiện tại. Mọi trang thiết bị đều đạt chất lượng cao nhất, hiện đại nhất. Du thuyền còn được trang bị thang máy, người khuyết tật khó khăn trong đi lại cũng có thể tận hưởng cảm giác tuyệt vời trên du thuyền.

Project Details