Số hóa thông tin

Số hóa thông tin


Project Description

Hạ Long Pacific tiến tới một doanh nghiệp minh bạch ngay từ trong những quy trình nhỏ nhất. Mọi thông tin của doanh nghiệp dự kiến sẽ được số hóa 100% vào năm 2021. Số hóa doanh nghiệp là một hình thức để nâng cao hiệu quả công việc và nâng tầm quản trị của nhà lãnh đạo. Năm 2020, Việt Nam lấy mục tiêu là năm chuyển đổi số, số hóa dữ liệu doanh nghiệp là bước đầu tiên trong quá trình chuyển đổi số. Hạ Long Pacific tự hào là một trong những doanh nghiệp đi đầu tỉnh Quảng Ninh về việc tiến hành chuyển đổi số.


Project Details